Pracownicy Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim. po założeniu indywidualnego konta będa mieli możliwość przejśc szkolenie z zakresu:
- elektroniczny obieg dokumentów – wersja podstawowa
- elektroniczny obieg dokumentów – wersja rozszerzona
- instrukcja kancelaryjna
- obsługa Beneficjenta
- zasady postępowania administracyjnego